top of page
Advokatbyrå

Varje uppdrag är unikt, precis som varje klient och tvist. Lösningen på alla frågor, oavsett verksamhetsområde, vilar i samma svar – kunskap och erfarenhet. Det är med kunskap och erfarenhet du når dina mål. Utöver min egen erfarenhet samarbetar jag med erfarna advokater. Vi jobbar efter klientens önskemål och skräddarsyr en lösning som passar varje klient. Det ska vara snabbt, enkelt, smidigt och ekonomiskt. 

image_edited.png

TVISTELÖSNING

Affärslivet är inte alltid en dans på rosor. Ibland kan tvister uppstå, även mellan de bästa av partners och rent av mellan vänner. Då är det viktigt att du har en jurist vid din sida som kan bedöma vilka åtgärder du måste vidta för att företagets rätt och intressen ska tillvaratas i tvisten. Har du funderingar, är du alltid välkommen att kontakta mig. 

image_edited.png

Migrationsrätt

 • Arbetstillstånd

 • Asyl

 • Familjeanknytning

 • Medborgarskap

 • Offentligt biträde

image_edited.png

avtal

 • Framtidsfullmakt

 • Testamente/Arvsrätt

 • Skuldebrev

 • Hyreskontrakt

 • Samboavtal

 • Äktenskapsförord

 • Underhållsbidrag till barn och makar

 • Gåvobrev

 • Köpeavtal 

 • Anställningsavtal

 • Affärsplan

 • Rättsskydd och rättshjälp

Övriga
rättsområden

 • Arbetsrätt

 • Vårdnadstvister

 • Bouppteckning och Arvskifte

 • Målsägandebiträde

 • Skadestånd- & försäkringsrätt

 • Ärenden om godmanskap och förvaltarskap. 

bottom of page